Kinhu vecā tautas nama piemiņas akmens

Pēc Otrā pasaules kara Kihnu sākās pirmā tautas nama būvniecība. Darbs tika organizēts talkas kārtībā, un māja tika pabeigta 1950. gadā.  Līdz 1957. gadam tautas namā dejas notika pie petrolejas lampas apgaismojuma, bet vēlāk sala tika nodrošināta ar elektroenerģiju. Tautas namā notika izrādes, darbojās bazūņu koris un deju grupas. 1965. gadā uz Kihnu-Ruhnu spēlēm blakus tautas namam tika izveidots sporta laukums un brīvdabas estrāde. Tautas nams kopā ar tajā esošo grāmatu un senlietu kolekciju nodega 1999. gadā.  Šodien vecā tautas nama atrašanās vietā ir uzstādīts piemiņas akmens, uz kura granīta plāksnītes ir norādīts tautas nama būvniecības laiks un nodegšanas laiks, kā arī celtnieku vārdi. 

Parametri

Vispārējais aprīkojums
  • Piekļuve ar ratiņkrēsliem
  • Bezmaksas stāvvieta
  • Informācijas stendi

Informācija

  • Piekļuve ar ratiņkrēsliem