Kihnu tautas nams

Kopš 2001. gada Ķīļu salā darbojas jaunais tautas nams, kur notiek dažādi kultūras pasākumi un interešu nodarbības. Ziemā šeit notiek dziedāšana, dejošana, muzicēšana, kā arī sporta nodarbības. Vasarā te darbojas pašdarbības grupas – tās ierodas gan vienkārši atpūsties, gan arī iepazīstina ar savu darbību pārējos salas ļaudis. Lielākie Tautas nama organizētie ikgadējie pasākumi ir Ķīļu salas Kõegõ Kangõmad sporta diena maijā un Deju svētki augustā.
Tajā pašā ēkā darbojas arī bibliotēka, interneta pieslēguma punkts, kā arī Ķīļu salas pašvaldība.

Kihnu Culture House

Linaküla Village, Kihnu Parish, Pärnumaa County Estonia 
Contact: rahvamaja@kihnu.ee​
Phone: +372 518 6819​
Cultural work specialist Anna Maria Lember