Tutvuge ka teiste pärimuskultuuripiirkondadega Eestis ja Lätis

UNESCO inimkonna vaimne kultuuripärand

Inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekiri on kultuurinähtuste hoidmisel ja edendamisel üks kaalukamaid ettevõtmisi. “Vaimse kultuuripärandi” all peetakse silmas suulisi traditsioone, keeli ja murdeid, sotsiaalseid nähtusi ja rituaale, traditsioonilisi käsitööliike ja kultuuriruume.

Kultuuriruum on eriline piirkond, kus põlvest põlve edasi antavad traditsioonid on koondunud selle päritolupiirkonda. Eestis ja Lätis on mitu sellist piirkonda, millele on antud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistu raames kultuuriruumi nimetus.

Kõik need kogemused, mida siinsetes kultuuripärandi piirkondades pakutakse – olgu see sklandrausis, koos suidi naistega ja armastusega küpsetatud traditsiooniline pirukas või imetlushetk, mida kogetakse, kui nähakse kalureid tuulepealsel Liivi rannal saaki merest välja toomas, või tagasihoidlikkus ja iidne tarkus, mis kõlab seto leelos, setode mitmehäälses laulutraditsioonis, või Kihnu saare värvilisest käsitööst leitud inspiratsioon - kõik need on ajas ja ruumis kujunenud traditsioonid, mille saab panna kokku terviklikuks paketiks ja pakkuda külalisele tähendusrikast reisikogemust, mis aitab mõista maailma, saada uusi oskusi ja inspiratsiooni.

Rohkem teavet inimkonna vaimse kultuuripärandi nimistu kohta leiate siit: https://ich.unesco.org/en/lists

Kihnu ja Manija on koduks unikaalsele Kihnu põliskultuurile, mis elab siin Pärnumaa rannikusaartel juba enam kui kuussada aastat. 2003. aastal UNESCO suulise ja vaimse pärandi maailmanimekirja kantud Kihnu kultuuriruum on huvitav igale kultuuripärandist, omapärasest loodusest ja sõbralikest inimestest huvitatud külalisele.